Backe Romerike bygger ny skole på Haugtun

Lillestrøm Kommune har besluttet å bygge ny spesialskole ved Toreidvegen 19. Eksisterende Haugtun barneskole er nedlagt, og eiendommen har stått ubenyttet fra sommeren 2023. Eksisterende skolebygg ved Skåningsrud er av dårlig forfatning, og det er derfor besluttet å flytte spesialskolen til Haugtun. Planlagt tiltak omfatter riving av eksisterende skolebygg og eksisterende idrettsbygg på Haugtun, og erstatte det med nybygg for spesialskole. Nytt skolebygg planlegges lokalisert sørvest på tomten og i 2 etasjer, med saltak, oppført med primært trekonstruksjoner til bærende konstruksjoner, samt utvendig trekledning.

Arbeidet med å rive de eksisterende bygningene på tomten starter i slutten av juni 2024.  Ferdigstilling av den nye skolen er planlagt til desember 2025.

Denne nettsiden inneholder generell informasjon om prosjektet og blir oppdatert etter hvert som prosjektet går fremover.